تالار گفتمان آذر فروم

نسخه‌ی کامل: زنگ تفریح کاربران
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

زنگ تفریح کاربران

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

موضوع‌ها

 1. اگه جادوگر بودی نفر قبلیتو به چی تبدیل میکردی؟؟ (25 پاسخ‌ها:)
 2. اگه جادوگر بودی قبلی رو به چی تبدیل میکردی ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 3. با دیدن کلمه قبلی به یاد چه چیزی می افتید؟ (99 پاسخ‌ها:)
 4. دوست داری تو یقه قبلی چی بندازی ؟ (12 پاسخ‌ها:)
 5. واسه نفر قبلیت شغل انتخاب کن (1 پاسخ:)
 6. اگه نفر قبلیت یهو بغلت کنه چیکار می کنی؟ (17 پاسخ‌ها:)
 7. مزه ازدواج! (1 پاسخ:)
 8. اگه یکی بهتون میگفت... (1 پاسخ:)
 9. نفر قبلیت کدوم یک از ایناست؟ (1 پاسخ:)
 10. اگه کارگردان بودی چه نقشی رو به نفر قبلی میدادی؟ (1 پاسخ:)
 11. بچه بودی عاشق چی بودی؟ (5 پاسخ‌ها:)
 12. کدوم شخصیت ترول بیشتر به نفر قبلیت شباهت داره (14 پاسخ‌ها:)
 13. نفر قبلیت چجور آدمیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (11 پاسخ‌ها:)
 14. دوست داشتی نفر قبلیت چیت بود؟ (11 پاسخ‌ها:)
 15. حروف ابجد (5 پاسخ‌ها:)
 16. چقدر خودتونو قبول دارید؟ (1 پاسخ:)
 17. اگه بهت یک ماژیک میدادن رو پیرهن نفر قبلیت چی می نوشتی؟ (12 پاسخ‌ها:)
 18. به چی دلخوشی؟؟؟؟؟؟ (5 پاسخ‌ها:)
 19. شخصیت درونت کدومه؟ (4 پاسخ‌ها:)
 20. از کدوم جمله متنفری؟؟؟؟ (6 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
آدرسهای ارجاع